Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg

De benaming refereert naar twee toponiemen, Nederlandstalig en Franstalig, verbonden aan de historiek van de Brusselse haven.  Het huis werd namelijk gebouwd op de “Porte de Rivage”, naast de vroegere scheepswerf die de naam “den Zaet” droeg.

MAIL

info@rivagedenzaet.be

diensten

Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg

TELEfoon

02 550 06 70

ADRES

 Verenigingstraat, 15, 1000 Brussel

Waarom wij?

DGGZ Rivage den Zaet is een grote  Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg met een missie: onthaal, behandeling en preventie van alle psychologische, relationele, psychiatrische of sociale stoornissen. Als doelgroep hebben wij zowel kinderen, adolescenten, volwassenen als ouderen. Ook groepen en gezinnen in moeilijkheden kunnen bij ons terecht. Vermits wij met een belangrijke multiculturele realiteit geconfronteerd worden, werken wij ook met tolken.

Onze interventies en activteiten

Peuters en kleuters

 1.  Eet -en slaapproblemen
 2.  Hechtingsproblematiek
 3. Gedragsproblemen

 

kinderen

 1.  Taal-en leerproblemen

 2.  Concentratieproblemen

 3.  Relationele problemen op school, in het gezin, echtscheiding

 4.  Psychosomatishe klachten

 5.  Mishandeling

 6.  Gedragsproblemen (ADHD, OOD)

 7.  Hechtingsproblematiek

 

adolescenten

 1.  Problemen op school

 2.  Conflicten met ouders

 3.  Conflicten met leeftijdsgenoten

 4.  Depressie, eenzaamheid, zelfmoordgedachten

 5.  Multiculturele problematiek

 

volwassenen

 1.  Depressie, eenzaamheid, slapeloosheid, angst

 2.  Relatie- en gezinsproblemen

 3.  Sociale problemen

 

OPGELET !

Vanaf 24 september 2015, zal de Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg haar intrek nemen in de Verenigingsstraat, 15 te 1000 Brussel